اطلاعیه جدید در خصوص برنامه زمانبندی ثبت نام حضوری دانشجویان جدید الورود

اطلاعیه جدید در خصوص  برنامه زمانبندی ثبت نام حضوری دانشجویان جدید الورود

دانشجویان گرامی در تاریخ های ذکر شده جهت ثبت نام حضوری به دانشگاه علوم پزشکی بم مراجعه فرمائید.


دوشنبه-1398/07/01- دانشکده پزشکی(رشته های پزشکی - علوم آزمایشگاهی)

سه شنبه-1398/07/02- دانشکده پرستاری(رشته های پرستاری – مامایی – فوریت های پزشکی –تکنولوژی اتاق عمل)

چهارشنبه-1398/07/03- دانشکده بهداشت(مدیریت خدمات بهداشتی-بهداشت حرفه ای-بهداشت عمومی-بهداشت محیط)

 

 


1398/06/30
901