حضور ریاست دانشگاه علوم پزشکی در مجلس شورای اسلامی

حضور ریاست دانشگاه علوم پزشکی در مجلس شورای اسلامی

 ریاست دانشگاه علوم پزشکی در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و با مهندس نیکزادی پناه دیدار کرد


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم دکتر عباس زاده رئیس دانشگاه با حضور در مجلس شورای اسلامی و دیدار با مهندس نیکزادی نماینده مردم شرق استان کرمان،  ضمن ارائه گزارشی از کسری اعتبارات در فصول جاری و عمرانی خواستار کمک نماینده محترم برای تامین کسری اعتبار و افزایش اعتبارات سال آینده شد. 

در این دیدار مقرر شد ضمن ارتباط با سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون های مجلس و ارائه گزارش از کمبودهایی که از ابتدا در بودجه دانشگاه وجود داشته از مسئولین ذیربط  درخواست کمک بشود.


1398/07/16
241