کارگروه ستاد اربعین شبکه بهداشت شهرستان فهرج

کارگروه ستاد اربعین شبکه بهداشت شهرستان فهرج

کارگروه ستاد اربعین شبکه بهداشت شهرستان فهرج


با توجه به حضور چشمگیر زائرین حسینی در مسیر ترانزیت زاهدان کرمان و استقرار موقت این عزیزان در موکب فهرج و حساسیت موضوع جلسه کارگروه ستاد اربعین شبکه بهداشت فهرج با حضور مدیر و مسئول واحدهای ستادی در تاریخ 98/7/16 برگزار شد و مقرر گردید اقدامات ذیل انجام گردد.

1/ بازدید کارشناسان بهداشت محیط به صورت روزانه از موکب در خصوص نگهداری مواد غذایی و اب و محل طبخ مواد غذایی انجام گردد.

2/ بازدید کارشناسان واحد بیماریها از موکب و انجام برنامه کشیک به صورت روزانه 

3/ امادگی تسهیلات زایمانی و هماهنگی لازم با مرکز فهرج

4/ استقرار نیرو و امبولانس در محل


1398/07/17
140