سمینار علمی آموزشی مدیریت درمان و سوء مصرف مواد در بارداری، زایمان و نوزادی

سمینار علمی آموزشی مدیریت درمان و سوء مصرف مواد در بارداری، زایمان و نوزادی

سمینار علمی آموزشی مدیریت درمان و سوء مصرف مواد در بارداری، زایمان و نوزادی برگزار می شود.


به اطلاع می رساند، سمینار علمی آموزشی مدیریت درمان و سوء مصرف مواد در بارداری، زایمان و نوزادی با همت اداره مامایی و اداره درمان سوء مصرف مواد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بم با امتیاز آموزش مداوم ویژه گروه ها و رشته های ؛ زنان و زایمان، اطفال و نوزادان، پزشک عمومی، کارشناسان پرستاری و مامایی و بهداشت خانواده با سخنرانی دکتر سلاجقه و خانم دکتر یزدان پناه(متخصص اعصاب و روان)، دکتر عباس جهان آرا(فوق تخصص نوزادان) و خانم دکتر حیدرپور(متخصص زنان و زایمان) روز دوشنبه مورخ 98/07/29 در سالن اجتماعات بیمارستان پاستور برگزار می شود.


1398/07/23
716