سومین همایش ملی شفای پایدار"معاونت تحقیقات و فن آوری"

سومین همایش ملی شفای پایدار"معاونت تحقیقات و فن آوری"


سومین همایش ملی شفای پایدار با امتیاز فرهنگی ویژه اعضای محترم هیآت علمی دانشگاه، در روز سه شنبه مورخ 13 اسفند ماه سال جاری در سالن امام علی(ع) معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار خواهد شد.

مهلت ارسال مقالات : 30 آذرماه سال جاری

نشانی وب سایت :http://3ncsh.mubabol.ac.ir/

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی بم

 


1398/08/13
217