اعلام رضایت رییس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت از عملکرد دانشگاه علوم پزشکی بم در راستای سلامت نوزادان

اعلام رضایت رییس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت از عملکرد دانشگاه علوم پزشکی بم در راستای سلامت نوزادان

رییس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت از بخش NICU" بخش مراقبت های ویژه نوزادن" بیمارستان پاستور بازدید کرد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، دکتر حیدرزاده رییس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت در جلسه دوشنبه شب مورخ 98/08/13 در بیمارستان پاستور که با حضور دکتر عباس زاده رییس این دانشگاه برگزار شد از اقدامات انجام شده دانشگاه بم در راستای سلامت نوزادان نارس و عملکرد کاری گروه  نوزادان و متخصصین در بخش NICU "بخش مراقبت های ویژه نوزادان" بیمارستان پاستور اعلام رضایت کرد.

دکتر حیدر زاده گفت: برگزاری کارگاه های آموزشی و بازدید های علمی می تواند تاثیر بسزایی در جهت ارتقاء علمی پرسنل داشته باشد.

وی افزود: دانشگاه های علوم پزشکی بایستی میزان داده های آماری نوزادان را با یکدیگر مقایسه و در جهت سلامت و کاهش میزان مرگ و میر نوزادان تلاش کنند.

 این جلسه باحضور خانم دکتر محمدی معاون درمان دانشگاه، دکتر صالحی رییس بیمارستان پاستور، متخصصین نوزادان و کارشناسان مربوطه در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار و پس از آن رییس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت از بخش مراقبت های ویژه نوزادان پاستور بازدید کرد.


1398/08/14
350