کارگاه آموزشی دوره مدیریت فروش"معاونت تحقیقات و فن آوری"

کارگاه آموزشی دوره مدیریت فروش"معاونت تحقیقات و فن آوری"


مرکز رشد دانشگاه قم با همکاری شرکت تحلیل پویا اندیش ارتباطات امروز، کارگاه آموزشی با عنوان مدیریت فروش برگزار می کند.

کارگاه مذکور هم به صورت مجازی هم الکترونیک برگزار می شود.

مهلت ثبت نام :22 آبان ماه سال جاری

زمان برگزاری :24 آبان ماه 

ساعت : 9 الی 13

استاد دوره : دکتر منصور عزتی جیوانی

مکان : خیابان انقلاب ،کوچه 41،پلاک 15،مرکز رشد دانشگاه قم

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی بم


1398/08/14
688