حضور پرشور پرسنل دانشگاه علوم پزشکی بم در راهپیمایی اقتدار و امنیت کشور

حضور پرشور پرسنل دانشگاه علوم پزشکی بم در راهپیمایی اقتدار و امنیت کشور

مردم و مسئولین شهرستان بم با شرکت در راهپیمایی خودجوش اقتدار و امنیت، خشم و انزجار خود را از اغتشاشگران اعلام کردند.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، صبح امروز مورخ 98/08/29  مردم و مسئولین شهرستان بم در حرکتی خودجوش در راهپیمایی اقتدار و امنیت کشور شرکت و حمایت خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت فقیه اعلام و بیزاری و خشم خود را از حامیان تروریسم از جمله امریکا و اسرائیل جنایتکار، فتنه گران و آشوب گران حوادث اخیر برخی از شهرهای ایران را با مشت هایی گره کرده فریاد زدند.

پرسنل دانشگاه علوم پزشکی بم در راهپیمایی باشکوه اقتدار و امنیت حضور پرشوری داشتند.


1398/08/29
636