نهمین کارگروه رصد و پايش مستمر وضعيت عرضه و مصرف داروها و تجهيزات

نهمین کارگروه رصد و پايش مستمر وضعيت عرضه و مصرف داروها و تجهيزات

کارگروه رصد و پايش مستمر وضعيت عرضه و مصرف داروها و تجهيزات مصرفي و احصاء کمبودها در دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، نهمین کارگروه قرارگاه رصد و پايش مستمر وضعيت عرضه و مصرف داروها و تجهيزات مصرفي و احصاء کمبودها با حضور دکتر عباس زاده رئیس دانشگاه و اعضای کارگروه در دفتر حوزه ریاست دانشگاه تشکیل شد.

گفتنی است این کارگروه هر هفته به صورت مداوم برگزار خواهد شد.


1398/09/04
315