آغاز ثبت نام نخستین آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران

آغاز ثبت نام نخستین آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران

 ثبت نام نخستین آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران آغاز شد


آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران در ۱۷ بهمن ماه ۹۸ برگزار می شود و داوطلبان می توانند از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس www.sanjeshp.ir  از تاریخ ۳ تا ۱۳ آذرماه ۹۸ نسبت به ثبت نام اقدام کنند. همچنین تاریخ ویرایش مدارک از 1398/10/01 لغایت 1398/10/04 می باشد.

کلیه داوطلبانی که دارای دانشنامه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری هستند یا گواهی فراغت از تحصیل از دانشگاه محل تحصیل خود دارند می توانند در این آزمون شرکت کنند. مدارک تحصیلی داوطلبان خارج از کشور باید به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد. داوطلبان صرفنظر از دانشگاه محل تحصیل، می توانند هر یک از حوزه های ذکر شده را به عنوان حوزه امتحانی انتخاب کنند. 

شرایط، ضوابط و مدارک  و منابع آزمون مربوط به آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران و همچنین دفترچه آزمون یر روی سایت سنجش پزشکی به آدرسwww.sanjeshp.ir قرار داده شده است .

راهنمای آزمون

سوالات


1398/09/06
867