کمیته انفولانزا

کمیته انفولانزا

کمیته انفولانزا


با توجه به شیوع انفولانزا و علائم بالینی شبیه انفولانزا در منطقه و اهمیت موضوع کمیته انفولانزا با حضور مدیر شبکه و بهداشت اقای مهندس مشکی و کلیه پزشکان و تیم سلامت و کارشناسان ستادی شبکه و بهداشت شهرستان فهرج در تاریخ 98/9/9 برگزار گردید.


1398/09/11
232