تاریخ سازی کاروان دانشگاه علوم‌پزشکی بم در جشنواره بین المللی سیمرغ

تاریخ سازی کاروان دانشگاه علوم‌پزشکی بم در جشنواره بین المللی سیمرغ

دهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ در سطح حرفه‌ای میان دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در شامگاه ۲۹ آبان ماه به کار خود پایان داد. وزیر بهداشت مهمان ویژه این مراسم با بیان این‌که «به عنوان پیام‌آوران هنر با دستی پرتر به یازدهمین جشنواره سیمرغ برگردید» چراغ فروزان جشنواره یازدهم را در اختتامیه دهم روشن کرد.


به این ترتیب آوردگاه دهم جشنواره سیمرغ برای دانشگاه علوم‌پزشکی بم به موفق ترین حضور  در ادوار مختلف بدل گردید، مسیری که با دشواری های فراوان و حداقل ها محقق شد و بی تردید تکرار آن در گرو توجه ویژه مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بم به کانون های فرهنگی دانشگاه می باشد.


1398/09/11
296