اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


سومین همایش ملی شفای پایدار"معاونت تحقیقات و فن آوری"

ادامه خبر
ولادت امام رضا (ع) خجسته باد"معاونت تحقیقات و فن آوری"

ادامه خبر
افزایش همکاری و تعامل موثر با صندوق پژوهش و نوآوری استان کرمان"معاونت تحقیقات و فن آوری"

ادامه خبر
کنگره ملی سیمای سلامت خانواده"معاونت تحقیقات و فن آوری"

ادامه خبر
جذب دستیار پژوهش سرباز "معاونت تحقیقات و فن آوری"

ادامه خبر
هشتمین سمپوزیوم و پنجمین جشنواره ملی خودمراقبتی"معاونت تحقیقات و فن آوری"

ادامه خبر