لیست خدمات شناسه دار

نام کد خدمت فایل
تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه علوم پزشکی بم 18041014100 دریافت فایل
ارزشیابی کلیه آزمون های علوم پزشکی 18041026102 دریافت فایل
تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه علوم پزشکی 18041014100 دریافت فایل
بازدید دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی 160021012102 دریافت فایل
بازنگری برنامه های اموزشی رشته های تخصصی 18041027102 دریافت فایل
صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی 16041018100 دریافت فایل
برگزاري آزمون دستیاري دندانپزشکی 18041026103 دریافت فایل
اعلام نتایج آزمونها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمونها 18041026101 دریافت فایل
ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت 18081015000 دریافت فایل
ارتقای اعضای هیات علمی 10031028101 دریافت فایل
اصلاحات موردی بر اساس تقاضای موسسه پزشکی 16021013103 دریافت فایل
اعطای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 18041625000 دریافت فایل
فعالسازی مراکز پاسخگویی سلامت 16041016000 دریافت فایل
صدور گواهی معافیت دریافت فایل
سیاستگذاری، ایجاد، راه اندازی و گسترش رشته های تخصصی ، دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی 18041027100 دریافت فایل
تشکیل پرونده الکترونیک سلامت 16041021000 دریافت فایل
تدوین برنامه های آموزشی رشته های تخصصی، دوره های فوق تحصیلی و تکمیلی تخصصی 180410271 دریافت فایل
ارائه خدمات مشاوره ای پزشک خانواده دریافت فایل
ارائه خدمات درماني پزشك خانواده دریافت فایل
ثبت گواهی ولادت و مرگ 10031019000 دریافت فایل
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103 دریافت فایل
غربالگري بيماري هاي ژنتيكي دریافت فایل
خدمات پزشک خانواده 16021020000 دریافت فایل
نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور 16041012101 دریافت فایل
اجراء و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاء سلامت در سطح کشور 16051012105 دریافت فایل
معرفی افراد ستادی به بانک مربوطه جهت دریافت وام مسکن 13011029101 دریافت فایل