جمعه ٣١ فروردين ١٣٩٧
صفحه اصلی|فرم نظر سنجی|کتابخانه دیجیتال|نقشه سایت|تماس با دانشگاه|روابط عمومي|دفتر نهاد رهبری|English این گام های آخر تا ریشه کنی فلج اطفال را محکم تر برمیداریم. 18 لغایت 21 فروردین ماه
منو اصلی
لینک های مفید
پیوندها
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 910
 بازدید امروز : 1133
 کل بازدید : 5189605
 بازدیدکنندگان آنلاين : 5
 زمان بازدید : 0/2500
شرح وظایف

شرح وظایف کارشناس ستادی برنامه مادران معاونت بهداشتی

نام ونام خانوادگی : زینت بنی اسدی

تلفن : 44340703

دورنگار:zinat.baniasadi@gmail.com

 

شرح وظایف:

 1-تهیه وتدوین برنامه جامع عملیاتی سلامت مادران

 2-شرکت درجلسات ،کمیسیونها ،کمیته های فنی وتخصصی وکمیته های مرگ ومیر مادران ونوزادان

  3-نظارت برکمیت وکیفیت برنامه های اجرایی مراکز بهداشت شهرستان ها درحوزه سلامت مادران

 4-شرکت در برنامه پایش فصلی پزشک خانواده

  5-تجزیه وتحلیل وارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد مراکز بهداشت شهرستان ها در برنامه سلامت مادران

  6-تعیین اولویت آموزش کارکنان وبرگزاری دوره های آموزشی براساس ضوابط

 7-سازماندهی، نگهداری وابلاغ دستورالعمل ها  وپیگیری اقدامات لازم درواحد های تابعه

 8-پیگیری اعتبارات برنامه وانجام هزینه براساس دستورالعمل

 9-همکاری باواحد گسترش جهت اعلام کمبود ونقایص تجهیزات واحدهای ارائه دهنده خدمات سلامت مادران

 10- هماهنگی باامور دارویی جهت تامین مکمل های مادران وپیگیری اقدامات مربوطه در واحد های محیطی

 11-برآورد فرمها ودفاتر مادران باهمکاری واحدگسترش شبکه

 12-شرکت منظم درجلسات هماهنگی درون واحدی وبرون واحدی وکمیته های مربوطه

 13-اجرای دقیق فرایند نظام کشوری مراقبت از مرگ مادر

 14-طراحی مداخلات خاص درخصوص کاهش مرگ مادر

 15-انجام نظارت از واحدهای تابعه باابزار پایش استاندارد هر6ماه  یکبار ارائه فیدبک مناسب وتحلیل نظارتها

 16-اجرای پژوهشهای کاربردی وارتقاءفرایندهای موجود

 17-هماهنگی بااداره نظام پزشکی شهرستان وتعمیم برنامه مادران براساس مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران به بخش خصوصی

 18-هماهنگی وهمکاری مداوم باسایر واحد های بهداشتی

 19-برگزاری کارگاههای آموزشی مختلف متناسب بانیاز شهرستانها درسطوح مختلف ماما،پزشک،کارشناس وکاردان

 20-تهیه شاخص های بهداشتی مربوط به برنامه مادران درسطح شهرستانها ومقایسه باشاخص های استانی وکشوری

 21-تهیه وتنظیم مطالب آموزشی وجزوه آموزشی برنامه مادران

 22-بررسی ،برنامه ریزی وتعیین اهداف وخط مشی های اجرایی در زمینه برنامه مادران درقالب سیاستهای کشوری وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی

 23-تجزیه وتحلیل وارزشیابی اطلاعات برنامه مادران درحوزه معاونت

 24-طرح ریزی ،تنظیم برنامه ورهبری ونظارت برخدمات مامایی

 

 تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهرستان بم می باشد