تقویم
معرفی مدیر و شرح وظایف

 

نام ونام خانوادگی:                     رضا شرفعلی پور

میزان تحصیلات :                       کارشناس بهداشت محیط

آدرس پست الکترونیک:                kalagh359@Gmail.com

سمت:                                       مدیر امور خیرین وموسسات خیریه سلامت

 

 

شرح وظایف اداره امور خیرین و موسسات خیریه سلامت

۱.      بسیج منابع از طریق خیرین برای انجام پروژه های دارای اولویت منطقه

۲.      توانمندسازی و ارتقای مهارت اعضای هیئت علمی و کارشناسان حوزه سلامت دانشگاه جهت مواجهه با خیریه ها و خیرین شهرستان

۳.      فرهنگ سازی جهت تبیین مقوله کار خیر در شهرستان و ارزش گذاری بر مؤلفه مشارکت مردمی در حوزه سلامت

۴.      تعامل سازنده با خیرین سلامت و استفاده حداکثری از توان ایشان و سایر مؤسسات خیریه

۵.      مستندسازی و انتشارات

۶.       همکاری در ایجاد بانک اطلاعاتی خیرین و واقفین حوزه سلامت

۷.      اجرای بسته تکریم و تجلیل از خیرین، شامل (ساخت فیلم، مستند، چاپ کتاب، برگزاری همایش تجلیل، اعطای نشان و ...)

۸.      توانمندسازی خیرین جهت انجام کارهای تشکیلاتی و تأسیس مؤسسه خیریه

۹.      سازماندهی فعالیت های خیر، شناسایی سرشاخه ها  و ایجاد مدیریت یکپارچه مشارکت برای فعالیت های خیر در سطح شهرستان

۱۰.  تشکیل کانون ها و تشکل های خیریه مبتنی بر گروه ها و صنوف مختلف مثل کانون بانوان خیر، جوانان، اصناف

۱۱.  شناسایی گروه های داوطلب فعال در حوزه سلامت و تشکیل بانک اطلاعات آن ها

۱۲.  بررسی و پیشنهاد مدل ها و روش های کار داوطلبانه در حوزه سلامت با تعیین مصادیق

۱۳.  برنامه ریزی جهت جذب داوطلب تخصصی مبتنی بر نیازهای حوزه سلامت

۱۴.   کمک به ایجاد شبکه گروه های داوطلب با علایق مشترک

۱۵.  برنامه ریزی جهت آموزش و توانمندسازی گروه های داوطلب در حوزه های مختلف تخصصی

۱۶.  اجرای دوره های آموزشی برای مؤسسات خیریه حوزه سلامت

۱۷.  ایجاد شبکه خیریه شهرستان برای مؤسسات خیریه حوزه سلامت

۱۸.  انجام پایش و ارزشیابی جهت رصد فعالیت های مؤسسات خیریه

۱۹.  کمک به ایجاد مؤسسات خیریه با عضویت گروه های مرجع و خیرین شاخص در حوزه دارای اولویت وزارتخانه

۲۰.  تعامل با نهادها و مؤسسات اجتماعی- اقتصادی جهت حمایت از مؤسسات خیریه

۲۱.  برگزاری نشست های مستمر با گروه ها، نهادها و انجمن های مرتبط با مناطق و اقوام مختلف شهرستان به منظور بسیج ظرفیت ها جهت توسعه زیرساخت های محلی حمایت از خیرین و امور خیریه

۲۲.  گزارش عملکرد فصلی به ستاد وزارت

23-انجام سایر تکالیف و برنامه های محوله از معاونت اجتماعی وزارتخانه