تقویم
شرح وظایف

شرح وظایف معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی

۱. مدیریت و راهبری ظرفیت های اجتماعی شهرستان  در بخش سلامت

۲. شناسایی، هدایت و حمایت از ظرفیت های امور خیریه و اوقات استان در جهت توسعه و ارتقای نظام سلامت

۳. طراحی و اجرای مدل بومی جلب مشارکت های مردمی، سازمان های مردم نهاد و خیریه ها در حوزه سلامت

۴. تعامل، هماهنگی و همکاری با دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی از طریق شورای سلامت شهرستان به منظور بهره گیری از تمامی ظرفیت ها در توسعه مشارکت مردمی

۵. فرهنگ سازی در جهت تشویق و ترغیب آحاد مردم برای مشارکت و گسترش فعالیت های خیرین در حوزه سلامت (هبه، نذراسلام، فعالیت داوطلبانه، اهدای اختصاصی به بخش سلامت و ...)

۶. سازماندهی، توسعه و حمایت از مؤسسات خیریه سلامت مطابق دستورالعمل و سیاست های ابلاغی

۷. سازمان دهی، تقویت و حمایت از سازمان های مردم نهاد و توانمندسازی آن ها

۸. برنامه ریزی برای ساماندهی، شناسایی و جذب منابع غیردولتی و بهره گیری از حداکثر توان مردمی

۹. شناسایی و ساماندهی فرهیختگان و اصحاب فرهنگ و هنر برای بهره گیری از ظرفیت های آن ها جهت تقویت بخش سلامت

۱۰. پیگیری و اجرای پیوست مشارکت های مردمی در کلیه طرح ها و پروژه های حوزه سلامت شهرستان

۱۱. تقویت دبیرخانه شورای و امنیت غذایی استان با استفاده از کلیه ظرفیت های ستادی و دانشگاهی در جهت توسعه و تقویت نظام مند همکاری های بین بخشی

۱۲. توجه ویژه به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت از طریق ایجاد مرکز تحقیقات و تقویت فعالیت های تحقیق و توسعه در سطح دانشگاه

۱۳. ارتباط فعال و مؤثر با شورای اجتماعی، شورای اسلامی شهرستان و شوراهای مرتبط با سلامت و امور اجتماعی

۱۴. اتخاذ راهکارهای مناسب جهت هماهنگی با واحدهای درون دانشگاه به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در فعالیت های اجتماعی

۱۵. بهره گیری از ظرفیت حوزه های علمیه و روحانیت جهت تقویت ابعاد مختلف سلامت با تأکید بر بعد معنوی آن

۱۶. هماهنگی برای توسعه اقدامات مرتبط با پیگیری و کنترل آسیب های اجتماعی و اعتیاد به سوء مصرف مواد

17-پیگیری و توسعه برنامه های مرتبط با فرهنگ سلامت با همکاری بخش های مختلف شهرستان