تقویم
معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

در راستای سیاستهای اجرایی وزارت بهداشت ودرمان مبنی بر تشکیل معاونت اجتماعی در این وزارت خانه ودر همه دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور حوزه اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بم از ابتدای سال 1396 فعالیت خود را اغاز نمود

گوشه ای از اقدمات انجام شده:

1-حضور نوآوران سلامت در شهرستان شرق استان وارائه خدمات چشم پزشکی و دندان پزشکی به شرح زیر:

الف)ویزیت 6000بیمار چشم

ب)انجام حدود 400 عمل جراحی ذچشم

ج)تحویل 2700عینک به بیماران واجد شرایط

د)ویزیت 2500بیمار توسط دندان پزشکی

2-تحویل یک دستگاه کلینیک موبایل دندان پزشکی و خدمات رسانی به مناطق محروم با همکاری دندان پزشکان خیر

3-احداث بیمارستان های فهرج ،نرماشیر ،ریگان با مشارکت خیرین

4-اقدام در خصوص ایجاد سرای سمن ها با هدف گسترش فعالیتهای داوطلبانه از طریق نشکیل موسسات خیریه و سمن های سلامت