جمعه ٠١ شهريور ١٣٩٨
رياست|فرم نظر سنجی|دانشکده ها|معاونت ها|تماس با دانشگاه|روابط عمومي|دفتر نهاد رهبری|English
منو اصلی
منو اصلی مراکز
تماس با دانشگاه

ردیف

نام واحد

شماره تماس

پست الکترونیک

1

ریاست دانشگاه

44341120

aabaszadeh@mubam.ac.ir

2

معاونت توسعه

44342422

 

3

معاونت بهداشتی

44342591-44342664

behdasht@mubam.ac.ir

4

معاونت غذا و دارو

44344610-44342457

daroo@mubam.ac.ir

5

معاونت درمان

44343738

darman@mubam.ac.ir

6

معاونت آموزشی

44219248

amoozesh@mubam.ac.ir

7

معاونت پژوهشی

44219247

pazhoohesh@mubam.ac.ir

8

مدیریت نیروی انسانی

44344979

manabeensani@mubam.ac.ir

9

مدیریت امور مالی

44340380

 

10

مدیریت بودجه

44344602

 

11

اداره پرستاری

44344604

daftareparastari@mubam.ac.ir

12

نظارت

44344603

 

13

اداره حراست

44340316

herasat@mubam.ac.ir

14

اداره بازرسی و پاسخگویی

به شکایات

44342877 – 44344990

bazresi@mubam.ac.ir

15

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

44342417

it@mubam.ac.ir

16

مدیریت خدمات پشتیبانی

44342590

khadamateposhtibani@mubam.ac.ir

17

بهداشت خانواده

44340703

 

18

مدیریت پردیس دانشگاه

44217376

 

19

دانشکده پرستاری

44216170-44217378

 

20

بیمارستان پاستور

4439401-11

pasteur@mubam.ac.ir

21

مرکز مدیریت حوادث

44344415-44340020

 

22

مرکز بهداشت بم

44341110

markazebehdasht@mubam.ac.ir

23

مرکز و شبکه ریگان

03464721201

shabakerigan@mubam.ac.ir

24

مرکز و شبکه فهرج

03464361374

shabakefahraj@mubam.ac.ir

25

مرکز و شبکه نرماشیر

03464220007

shabakenarmashir@mubam.ac.ir

26

نقلیه ستاد

44344608

 

27

تدارکات ستاد

44344607

tadarokat@mubam.ac.ir

28

مرکز سالک

44212780

salak@mubam.ac.ir

29

تلفنخانه ستاد

44341976