پنج شنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٨
رياست|فرم نظر سنجی|دانشکده ها|معاونت ها|تماس با دانشگاه|روابط عمومي|دفتر نهاد رهبری|English
منو اصلی
منو اصلی مراکز
اداره توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی

  *** اهداف :

·         ارتقاي سطح كيفي وكمي فضاهاي فيزيكي بيمارستانها ، مراكزبهداشتي درماني ، خانه هاي بهداشت ، ‌پايگاهاي اورژانس و ساير مراكز تابعه دانشگاه علوم پزشكي بم

·         استاندارد سازي كليه فضاهاي بهداشتي و درماني بر اساس  آخرين استاندارد ها و الگوهاي پيشنهادي وزارت متبوع .

·         تهيه طرح جامع بهداشتي و درماني مطابق نياز سنجي و برنامه هاي توسعه معاونت بهداشتي و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي بم .

*** شرح وظایف :

-         نظارت بر تهیه طرحهای مقدماتی ساختمانها و رعایت اصول فنی و اختصاص ساختمانی و نیز تهیه طرح اجرائی شامل طرحهای معماری و محاسباتی و تاسیساتی و بر آورد مقادیر و تهیه دفترچه مشخصات فنی نظارت می نماید .

-         نظارت تکمیل و احداث ساختمانها .

-         برآورد هزينه پروژه ها قبل از شروع .

-         رسیدگی به صورت وضعيت ، تعدیل و ما به التفاوت پروژه های دانشگاه و تنظيم اجازه پرداخت مربوطه .

-         نظارت ، بررسی و تائيد اسناد پروژه های امانی

-         تهيه نقشه و نظارت پروژه هائی که توسط افراد نيکوکار اجرا ميگردد و راهنمائی و همکاری با ايشان .

-         پيگیری و نظارت بر اجرای پروژه های تعميراتی شامل تعميرات اساسی بيمارستانها ، دانشکده ها ، خوابگاهها ، خانه های بهداشت ، مراکز بهداشتی شهری و روستائی ، اورژانس ها و ...

-         کارشناسی و اظهار نظر در کليه امور فنی دانشگاه اعم از ساختمانی و تاسیساتی ( مکانيکی ، الکترنيکی )\

-          هماهنگی کلیه برنامه های اجرایی و مطالعاتی پروژه ها

-         بررسی و اعلام نظر در خصوص نقشه های تهیه شده

-         نظارت عالیه بر کلیه پروژه های تحت نظارت اداره فنی و نظارت

-         شرکت در کمیسیونهای مربوط به اداره فنی و و شرکت در جلسات

-         تنظیم برنامه های مالی و اداری و نظارت در اجرای آن

-         ایجاد هماهنگی در اجرای طرحهای در دست اجرا

-         پیگیری و تلاش در جهت تامین اعتبار پروژه ها و تبادل موافقت نامه ها

-         نظارت بربهسازی و نگهداشت منابع فیزیکی دانشگاه با تیم تخصصی کارشناسی

-         نظارت بر اجرای کلیه ساخت و سازها و نگهداری منابع فیزیکی ازطریق دفتر فنی دانشگاه

-         نظارت بر امور پیمان و انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت

-         مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد توسعه بناها و نگهداشت تاسیسات مراکز تحت پوشش دانشگاه

-         نظارت عالیه بر کلیه امور ساختمانی و تأسیساتی مراکزتحت پوشش دانشگاه

Bottom of Form