چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨
رياست|فرم نظر سنجی|دانشکده ها|معاونت ها|تماس با دانشگاه|روابط عمومي|دفتر نهاد رهبری|English
منو اصلی
پیوندها
تقویم
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3444
 بازدید امروز : 1524
 کل بازدید : 6824279
 بازدیدکنندگان آنلاين : 5
 زمان بازدید : 0/3125
شرح وظایف

 

شرح وظايف ادارۀ بازرسی، ارزيابی عملکرد و پاسخگويی به شکايات

 
 
  تهيه و تنظيم برنامه های بازديد مستمر و دوره ای (ماهيانه- فصلی) از تمامی واحدهای تابعۀ دانشگاه-
 
انجام بازديدهای سرزده از واحدهای تابعه جهت بررسی گزارش ها و شکايات واصله-
 
- انجام بازديدهای سرزده از واحدهای تابعه و بررسی ميزان رضايتمندی مردم از عملکرد و برخورد کادر زيرمجموعۀ واحد مربوطه
 
تهيۀ گزارش های مستمر، مقطعی و موردی جهت ارائه به رياست محترم دانشگاه- 
 
- کشف مفاسد اداری از طريق بازديد و بازرسی های آشکار و پنهان و گزارش به رياست محترم دانشگاه و مديران ذيربط
- تجزيه و تحليل و ريشه يابی مفاسد اداری کشف شده جهت اتخاذ راهکارهای اصلاحی مناسب و پيشنهاد به رياست محترم دانشگاه و مديران ذيربط حسب مورد

 
- همکاری در تهيه و تدوين شاخص های ارزيابی عملکرد واحدهای تحت پوشش حوزه رياست و معاونتهای هفتگانه دانشگاه
 
- تجزيه و تحليل عملکرد واحدها، مديريت ها و کارکنان بر اساس نتايج بازديد ها و بررسی های صورت پذيرفته جهت ارائه گزارش به رياست محترم دانشگاه و رئيس واحد حسب مورد - بررسی و ارائه راهکارهای پيشنهادی به واحدهای تابعه جهت اصلاح نقاط ضعف و بهبود نقاط قوت و ارائه گزارش به رياست محترم دانشگاه
 
 
دريافت شکايات شفاهی و کتبی مراجعين و همکاران از واحدها، کارکنان و مديران-
 
دريافت شکايات و گزارش های ارجاعی از نهادها و واحدهای نظارتی برون سازمانی-
 
-دريافت شکايات و گزارش های واصله از سامانه های دانشگاه بازرسی، سامد استانداری و سازمان بازرسی کل کشور
 
بررسی صحت و سقم شکايات و گزارش های واصله و پيگيری از مبادی ذيربط تا اخذ نتيجه-
 -
تجزيه و تحليل پاسخ های دريافتی به منظور پاسخگويی به شاکيان-
- جمع بندی دوره ای شکايات واصله و تجزيه و تحليل علل بروز شکايات و ارائه گزارش به رياست محترم دانشگاه
 
پيگيری نتيجۀ گزارشهای تهيه شده جهت رياست محترم دانشگاه و مديران ارشد دانشگاه-

-          اجراي مصوبات شوراي نظارت و ارزیابی دانشگاه.  

-          ایجاد هماهنگی با واحدهاي تابعه در دانشگاه به منظور جمع آوري اطلاعات و آمار مورد نیاز.  

-          تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط و ارائه گزارش به شوراي نظارت و ارزیابی دانشگاه.  

-          همکاري با گروههاي اعزامی نظارت و ارزیابی از طرف وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوري.  

-         ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شوراي نظارت وارزیابی دانشگاه و دفتر نظارت وارزیابی وزارت علوم ، تحقیقات وفنآوري.

-         تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشی دانشگاه براساس الگوهاي تنظیم شده از شوراي نظارت و ارزیابی آموزشی کشور و  ارائه آن به ریاست دانشگاه جهت انعکاس به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري در پایان هر نیمسال تحصیلی.

-         ارزیابی ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیتهاي آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی، اجرایی و میزان کارائی برنامه ها و مقررات براساس عوامل و شاخص هاي تعیین شده.

-          جمع آوري و ارائه نظرات و پیشنهادهاي لازم در جهت اصلاح و بهبود کیفیت آموزشی در دانشگاه.  

-         ارزیابی روش تدریس اعضاء هیأت علمی دانشگاه و تلاش در جهت انتخاب مناسب ترین روش تدریس براي هر  موضوع درسی از طریق تکمیل فرمهاي پرسشنامه توسط دانشجویان و نظر خواهی از دانش آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش در دانشگاه.

-          بررسی و تصویب طرحهاي مربوط به نظارت و ارزیابی دانشگاه.  

-          بررسی وضعیت آموزشی ، پژوهشی و رفاهی اعضاء آموزشی دانشگاه و یافتن شاخصها و عوامل تأثیر گذار بر کیفیت آموزش.  

-         بررسی و ارزیابی مستمر کارکرد گروههاي آموزشی ، دانشکده ها و واحدهاي دانشگاهی و ارائه گزارش به معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه.                      

-         بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی آموزش در دانشگاه و ارائه طرحهاي مناسب جهت بهبود و افزایش سطح کیفی  آموزشی دانشگاه.

-         ارتباط با دانشگاههاي معتبر كشور و کسب اطلاع از نحوه تلاشها و دستاوردهاي نوین در زمینه نظارت و ارزیابی  آموزش و استفاده بهینه از آن.

-          برنامه ریزي و ارزیابی منظم فعالیتهاي مدیران مرتبط با امور آموزشی دانشگاه.  

-         پیشنهاد برگزاري دوره ها و کارگاههاي آموزشی براي اعضاي هیأت علمی و مدیران دانشگاه در جهت ارتقاي کیفیت آموزشی و مدیریت آموزشی دانشگاه.

-         انجام بررسی هاي لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه هاي درسی و آموزشی و ارائه پیشنهاد به معاون آموزشی و  تحصیلات تکمیلی.

-          تهیه آئین نامه و دستورالعملهاي لازم در زمینه مربوط.  

-         اجراي مقررات آموزشی دانشگاه و ارائه گزارش موارد تخلف به معاونت آموزشی

-          نظارت بر حسن و تحصیلات  


منشور اخلاقی :

کارکنان این اداره خود را متعهد به خدمت صادقانه به مراجعین دانسته، کرامت انسانی آنها را ارج نهاده وجلب رضایت الهی در چارچوب مقررات اداری را وظیفه شرعی خود می دانند0

                به حکم آیه های :

<<  ولا تقف ما لیس لک به علم  >>        ( سوره اسراء آیه36 )

     <<ان بعض الظن اثم >>                  ( سوره حجرات آیه 12 )

پرهیز از هر گونه ایجاد جو، شایعه سازی ، تهمت ، غیبت را وظیفه شرعی خود می دانیم

شفاف سازی وتلاش درجهت احقاق حقوق مراجعین وتقویت ارزشهای اخلاقی، اسلامی، واجتماعی درمحیط کار را وظیفه قانونی خود می دانیم

 امانتداری و رازداری وحفظ اسرار ارباب رجوع را برخود واجب می دانیم

انتقال تجربیات وارائه اطلاعات درجهت انجام خدمات بهینه به همکاران ، برقراری توازن واعتدال متناسب فعالیت درمحیط کار و زندگی خانوادگی را از وظایف خود می دانیم

 

 تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهرستان بم می باشد