سه شنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٨
صفحه اصلی|فرم نظر سنجی|کتابخانه دیجیتال|نقشه سایت|تماس با دانشگاه|روابط عمومي|دفتر نهاد رهبری|English
منو اصلی
تقویم
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2369
 بازدید امروز : 2011
 کل بازدید : 6821892
 بازدیدکنندگان آنلاين : 10
 زمان بازدید : 0/2021
گسترش

بسمی تعالی

روابط عمومی شبکه و مرکز بهداشت شهرستان فهرج

*       شرح وظایف واحدگسترش شبکه ومرکزبهداشت شهرستان فهرج

*        

*        

 

مسئول گسترش:سمیه موسی زاده

 

 

کارشناس گسترش:الهام پورمحمدزاده

 

 

 

 

§          

 


- برنامه پزشك خانواده

1- تهيه ليست حقوق پرسنل طرف قرارداد بيمه روستايي و پزشك خانواده و ارسال به امور مالي به صورت ماهيانه
2- پايش فصلي پزشكان خانواده و تكميل چك ليست ارزشيابي به منظور پرداخت 30% حقوق و مزاياي پرسنل فوق الذكر
3- تهيه ليست پرداخت 30% حقوق و مزاياي پرسنل پس از انجام ارزشيابي و ارسال به امور مالي به منظور پرداخت
4- تهيه ،تكثير و توزيع دستورالعمل هاي ارسالي پزشك خانواده و بيمه روستايي به مراكز بهداشتي درماني مجري برنامه
5- كنترل و تهيه آمار فعاليتهاي پزشك خانواده و ارسال آمار به معاونت وبیمه به صورت ماهيانه و فصلي شامل فرمهاي آمار فعاليت ماهيانه، تعداد موارد ارجاع فوري و غيرفوري، ليست ماهيانه فعاليت پرسنل، وضعيت مرخصي و ...
6- ارسال ماهيانه برگ دوم نسخ بيمه روستايي به اداره بيمه خدمات درماني
7- ارسال ماهيانه آمار مرگ و مير به اداره ثبت احوال شهرستان


برنامه آموزش ضمن خدمت پرسنل
1- برگزاري كميته آموزش شهرستان با حضور مسئولين واحدهاي مربوطه
2- دريافت نيازهاي آموزشي پرسنل واحدهاي مختلف مركز بهداشت
3- تدوين برنامه آموزشي پرسنل و ارسال به كليه مراكز بهداشتي درماني و واحدهاي ستادي
4- اجراي برنامه آموزشي پرسنل با همكاري واحد آموزش سلامت و آموزش ضمن خدمت
5- تهيه فرم هاي 9 گانه آموزش ضمن خدمت و تحويل به آموزش ضمن خدمت شامل فرم هاي ارزشيابي، حضور و غياب،
6- تهيه و ارسال عملكرد سه ماهه و شش ماهه و يكساله آموزش ضمن خدمت پرسنل و ارسال به مركز بهداشت استان

 


- برنامه سرشماري

1- تشكيل كميته سرشماري شهرستان با حضور رياست مركز بهداشت و مسئولين واحدهاي كارشناسي
2- برگزاري كلاس بازآموزي سرشماري جهت كليه پرسنل واحدهاي بهداشتي اعم از پزشك، كارشناس، كاردان و بهورزان
3- تهيه و چاپ فرمهاي مورد نياز سرشماري
4- نظارت، چك و كنترل اطلاعات سرشماري در حين و پس از انجام كار
5- جمع بندي اطلاعات سرشماري در فرمهاي 5 گانه و ارسال به مركز بهداشت استان
6- ورود اطلاعات ذيج هاي حياتي در برنامه
HNIS

7- اصلاح و ورود اطلاعات واحدهاي بهداشتي درماني در برنامه
HNIS
- امور پرسنلي
1- تهيه اعلام نياز نيروي طرحي و پيام آور به صورت فصلي و ارسال به دانشگاه علوم پزشکی بم
2 – معرفي پرسنل جديدالورود جهت انجام آموزش بدو ورود با مشاركت آموزش سلامت و واحدهاي كارشناسي و مركز آموزش بهورزي
3- تعيين محل خدمت و اعزام نيروهاي طرحي و پيام آور و استخدامي به واحدهاي بهداشتي درماني با توجه به اولويت و نياز  واحدها و با مشاركت واحد هاي مربوطه
4- مشاركت در برنامه جذب بهورز به منظور جذب بهورز زن و مرد در خانه هاي بهداشت
5- عقد قرارداد  با پزشكان خانواده و اعزام به مراكز بهداشتي درماني مجري برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده با توجه به اولويت بندي مراكز
6- عقد قرارداد با پرسنل مامایی و علوم آزمايشگاهي


- برنامه ثبت مرگ

1- ورود اطلاعات گواهي هاي فوت صادر شده در برنامه رايانه اي مذكور
2- تشكيل جلسه آموزش گروهي و آموزش هاي موردي
3- تحويل كتابچه راهنماي تكميل گواهي فوت از معاونت و تكثير و ارسال به بهورزان
4- تهيه نسخه پشتيبان از برنامه ثبت مرگ و ارسال به معاونت

 

 
- - برنامه هاي عمراني

 

1- تملك زمين جهت ساخت مركز بهداشتي درماني روستایی برج معاذ

2- مشاركت در برنامه ريزي به منظور اجراي عمليات بازسازي و بهسازي و تعميرات در كليه مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت

3- نظارت بر اجراي عمليات تعميرات واحدهاي بهداشتي درماني با مشاركت امور ساختماني

4- تهيه و تعيين اولويت ساخت واحدهاي بهداشتي درماني شامل خانه هاي بهداشت دهنو ازادگان-توکل اباد-ابراهیم ابادجدید-یوسف اباد زیرافراز-رحمت اباد –شوراباد-عامریه-جهان اباد

5- تجهيز ونصب دستگاه اتوانالایزر آزمايشگاه مركز بهداشتي درماني فهرج


- برنامه بهبود استاندارد تجهيزات
1- تهيه شناسنامه تجهيزات براي مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت در كليه واحدهاي بهداشتي درماني
 2- خريد و تامين تجهيزات اداري و پزشكي و آزمايشگاهي مورد نياز واحدهاي بهداشتي درماني با توجه به اعتبارات
4- توزيع تجهيزات اداري و پزشكي درواحدهاي ستادي و 4 مركز بهداشتي درماني و پايگاه بهداشتي و 21 خانه بهداشت


برنامه آموزش ضمن خدمت پرسنل
1- برگزاري كميته آموزش شهرستان با حضور مسئولين واحدهاي مربوطه
2- دريافت نيازهاي آموزشي پرسنل واحدهاي مختلف مركز بهداشت
3- تدوين برنامه آموزشي پرسنل و ارسال به كليه مراكز بهداشتي درماني  
4- اجراي برنامه آموزشي پرسنل با همكاري واحد آموزش سلامت و آموزش ضمن خدمت
5- تهيه فرم هاي 9 گانه آموزش ضمن خدمت و تحويل به آموزش ضمن خدمت شامل فرم هاي ارزشيابي، حضور و غياب،
6- تهيه و ارسال عملكرد سه ماهه و شش ماهه و يكساله آموزش ضمن خدمت پرسنل و ارسال به معاونت

 

 

اهداف واحد گسترش:

 

  - برنامه های کوتاه مدت

 

  1 . برگزاری کارگاههای آمــوزشی جهت تيم پزشک خانواده در جهت ارتقاء سطح علمی و آشنايی بيشتر آنان با دستورالعمل‌ها و سياستهای کشوری

  2 .برگزاری کلاسهای بازآموزی جهت بهورزان در جهت ارتقاء سطح علمی و آشنايی بيشتر آنان با دستورالعمل‌ها و سياستهای کشوری

  3. تجهيزمراکز ، پايگاهها و خانه‌های بهداشت

  4.هماهنگی درون بخشی جهت پيشبرد برنامه های واحد

  5. هماهنگی برون بخشی (شهرداريها ، بخشداريها و شوراهای اسلامی و .. )

  6 . جلب مشارکت خيرين و واقفين

  7 . آموزش و تربيت دانش‌آموزان بهورزی

 

 

 

 

 

برنامه های بلند مدت

 

 

  1 . واگذاری مراکز بهداشتی ودرمانی به بخش خصوصی در جهت سهولت دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و کاهش هزينه‌های مربوطه

  2 . افزايش عقد قرار داد با مراکز پاراکلينيک و داروخانه‌های بخش خصوصی در جهت سهولت دسترسی مردم به خدمات مربوطه

  3 . افزايش عقد قرار داد با مرکز مشارکت سلامت در جهت سهولت دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و کاهش هزينه‌های مربوطه

  4. افزايش تعداد تيم پزشک خانواده درمناطق روستايی در جهت سهولت دسترسی روستاييان به خدمات بهداشتی و درمانی

  5 . احداث و راه‌اندازی مراکز ، پايگاهها و خانه‌های بهداشت بر حسب اولويت و مطابق طرح گسترش شبکه وزارت متبوع

  6 . تعمير اساسی مراکز ، پايگاهها و خانه های بهداشت بر حسب اولويت

  7 . افزايش جلب مشارکت مردمی( رابطين محلی)

 

 

 تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهرستان بم می باشد