چهارشنبه ٠٧ فروردين ١٣٩٨
رياست|فرم نظر سنجی|دانشکده ها|معاونت ها|تماس با دانشگاه|روابط عمومي|دفتر نهاد رهبری|English
منو اصلی
منو اصلی مراکز
راهنمای استفاده از خدمات مصوب

خدمات الکترونیک و غیر الکترونیک مصوب دانشگاه علوم پزشکی بم

نظارت بر ادارات نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور16031012100(اطلاعات بیشتر)
نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور16041012101(اطلاعات بیشتر)
بازدید های دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی 16021012102(اطلاعات بیشتر)
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103(اطلاعات بیشتر)
برگزاری سمینار ها و کارگاه های آموزشی کشوری جهت توانمند سازی ارزیابان کشوری18051012104(اطلاعات بیشتر)
اجراء و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاء سلامت در سطح کشور16051012105(اطلاعات بیشتر)
صدور پروانه موسسات پزشکی16021013100(اطلاعات بیشتر)
تمدید پروانه موسسات پزشکی16021013101(اطلاعات بیشتر)
ابطال پروانه موسسات پزشکی بر اساس اعلام تعزیرات پزشکی16021013102(اطلاعات بیشتر)
اصلاحات مورد بر اساس تقاضای موسسه پزشکی16021013103(اطلاعات بیشتر)
لغو بر اساس زمانبندی تعیین شده در قرار داد تاسیس به دلیل عدم معرفی ملک و یا تاخیر در ارائه مدارک لازم16021013104(اطلاعات بیشتر)
تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور18041014100(اطلاعات بیشتر)
صدور گواهی وضعیت خدمت(پایان طرح) در توزیع پزشکان16031014101(اطلاعات بیشتر)
صدور معرفینامه در توزیع پزشکان16031014102(اطلاعات بیشتر)
صدور گواهی معافیت11021014103(اطلاعات بیشتر)
ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت(18081015000) (اطلاعات بیشتر)
صدور کارت بهداشت(16041017000) (اطلاعات بیشتر)
صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی16041018100(اطلاعات بیشتر)
صدور مجوز شرکت های مبارزه با حشرات و سمپاشی13011018101(اطلاعات بیشتر)
مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی16021018102(اطلاعات بیشتر)
ثبت گواهی ولادت و مرگ(10031019000) (اطلاعات بیشتر)
خدمات پزشک خانواده(16021020000) (اطلاعات بیشتر)
تشکیل پرونده الکترونیک سلامت(16041021000) (اطلاعات بیشتر)
آموزش مستمر جامعه پزشکی(18051024000) (اطلاعات بیشتر)
 ثبت نام و برگزاری آزمون18041026100(اطلاعات بیشتر)
 اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها18041026101(اطلاعات بیشتر)
 ارزشیابی کلیه آزمون های علوم پزشکی18041026102(اطلاعات بیشتر)
جذب اعضاي هيات علمي10031028100(اطلاعات بیشتر)
ارتقاي اعضاي هيات علمي10031028101(اطلاعات بیشتر)
 معرفي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها به بانك هاي عامل جهت دريافت وام مسكن.13011029100(اطلاعات بیشتر)
 معرفي افراد ستادي به بانك مربوطه جهت دريافت وام مسكن13011029101(اطلاعات بیشتر)
نظارت بر انجام امور مربوط به پرداخت تسهيلات خريد و ساخت مسكن توسط بانك ها و رفع مشكلات احتمالي13011029102(اطلاعات بیشتر)
اعطای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(18041625000) (اطلاعات بیشتر)