نحوه ی اخذ نوبت حضوری:

همه روزه از ساعت 7:30

در هنگام پذیرش ارایه کارت شناسایی معتبر الزامی است.