روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بم؛
برگزاری جلسه در خصوص مراکز درمانی سو مصرف مواد در محل معاونت درمان
برگزاری جلسه در خصوص مراکز درمانی سو مصرف مواد در محل معاونت درمان
 سه شنبه ١٤ تير ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بم؛
برگزاری جلسه جمع آوری پوکه‌های مراکز درمان سومصرف مواد
برگزاری جلسه جمع آوری پوکه‌های مراکز درمان سومصرف مواد
 سه شنبه ١٤ تير ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بم؛
برگزاری کمیته درمان و مراقبت قرارگاه جوانی جمعیت در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بم
برگزاری کمیته درمان و مراقبت قرارگاه جوانی جمعیت در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بم
 دوشنبه ١٣ تير ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آزمون آسکی ویژه دانشجویان عرصه مامایی
آزمون آسکی دانشجویان عرصه رشته مامایی برگزار شد.
گزارش مدیر گروه رشته مامایی از برگزاری آزمون آسکی
 دوشنبه ١٣ تير ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بم؛
وبینار ارزیابی ظرفیت بیمارستانها در پاندمی
حضور خانم ابراهیم زاده در وبینار ارزیابی ظرفیت بیمارستانها در پاندمی
 يکشنبه ١٢ تير ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>