موقعیت جغرافیایی : در طبقه اول ساختمان اصلي بيمارستان قرار دارد.


تعداد تخت فعال : 9 تخت


خدمات تخصصی قابل ارائه در بخش :

ارائه خدمات به بيماران در اين بخش توسط پزشکان متخصص وو تيم پرستاري مجرب و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات پیشرفته در تمام ساعات شبانه روز انجام مي گردد.این بخش در مجاورت بخش اطفال قرار دارد.


اهم خدمات این بخش شامل موارد زير است :

بستري نمودن بيماران جهت جراحي هاي الكتيو و اورژانسی و انجام مراقبت هاي قبل و بعد از عمل


بستري نمودن بيماران داراي مشكلات پس از جراحي


پذیرش بیماران دارای بیماری های داخلی


پذیرش بیمارانی که جهت چک آپ مراجعه می کنند


شماره تلفن : 5 – 44360204
داخلی : 203


ماهیت فعالیت بخش داخلی


پزشکانی که در پزشکی داخلی عمومی (GIM) تخصص دارند، قادر به تشخیص، ریشه یابی، رفع تردیدهای پزشکی، حل عوارض هم زمان بیماری‌ها (مشکلات پزشکی پیچیده که به دلیل چندین بیماری ایجاد می‌شوند) و شناسایی نیاز به درمان یا تخصص‌های مختلف هستند. فعالیت این پزشکان شامل موارد زیر می‌باشد:

تشخیص و درمان گستره وسیعی از اختلالات درمانی که به شکلی حاد در بخش‌های اورژانس بیمارستان‌ها و واحدهای درمانی بیماری‌های حاد مشاهده می‌شوند، این پزشکان به ارجاع به متخصصان دیگر و درمان‌های ضروری مورد نیاز می‌پردازند و در واقع وظیفه ارجاع بیماران را برعهده دارند.