موقعیت جغرافیایی : در طبقه همکف ساختمان  بیمارستان قرار دارد.

 

خدمات تخصصی قابل ارئه در بخش :

آزمايشگاه بيمارستان  از جمله بخش‌هایی است كه به طور شبانه‌روزی كليه خدمات تشخيصی آزمايشگاهی را برای بيماران بستری و مراجعين سرپايی انجام می‌دهد.

 

آزمايشاتی که در اين آزمايشگاه انجام می شود، شامل موارد زير است:

 آزمایشات هماتولوژی

 آزمایشات بیوشیمی عمومی و اختصاصی

 آزمایشات ایمونولوژی

 آزمایشات سرولوژی

 آزمایشات میکروب شناسی

 آزمایشات هورمونی 

 

شماره تلفن : 9 – 44360158

داخلي : 121

 

موقعیت بخش: در طبقه همکف ساختمان اصلی بیمارستان قرار گرفته است.

 

خدمات تخصصی قابل ارائه در بخش:

مجموعه تصویر برداری شامل بخش های رادیوگرافی و سونوگرافی معمولی  می باشد. این بخش مجهز به سیستم نرم‌افزاری PACS می باشد.

 

 شماره تلفن : 9 – 44360158

داخلی : 123

موقعیت جغرافیایی : در محوطه بیمارستان ، سمت چپ درب ورودی اصلی قرار دارد.

 

خدمات تخصصی قابل ارئه در بخش :

داروخانه بيمارستان  از جمله بخش‌هایی است كه به طور شبانه‌روزی كليه خدمات  را برای بيماران بستری و مراجعين سرپايی انجام می‌دهد.

 

تلفن : 9-44360158

داخلی : 108