ستاد مرکزی:

آقای مهندس محمدحسن طرفدار

خانم مهندس ژاله تیرگر

خانم مهندس اطهره فاطمیان

خانم مهندس شهره جوانمرد

خانم مهندس الهام رنجبر

خانم مهندس آذر اسدآبادی

پردیس دانشگاه (دانشکده ها)

آقای مهندس محمدحسین کریمی افشار

خانم مهندس رویا بهجت نیا

اقای مهندس بهروز توحیدی

آقای مهندس محمدعلی ابوذری

مرکز بهداشت بم

آقای مهندس حسین ثقفی بهزادی

آقای مهندس معقول

بیمارستان پاستور بم

خانم مهندس محبوبه خلیلی

خانم مهندس یوسف آبادی

خانم مهندس زینب السادات طباطبایی

آقای مهندس عباس قهرمانی

آقای مهندس افشاری پور

بیمارستان آیت اله هاشمی رفسنجانی ریگان

آقای مهندس محمد پشت ریگی

خانم مهندس خشامن

بیمارستان جوادالائمه نرماشیر

خانم مهندس رحمانی

آقای مهندس مجید کیانی

شبکه بهداشت فهرج

خانم مهندس دوراندیش

آقای مهندس خواجه نظام

بیمارستان فهرج

خانم مهندس زرین ترنج

شبکه بهداشت ریگان

آقای مهندس جلالی

کلینیک ویژه امام رضا بم

خانم مهندس ابراهیمی

خانم مهندس چهاردانگی