نام و نام خانوادگی : سجاد خسروی                                     مدرک تحصیلی :دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی                                        مرتبه علمی : استادیار

 

شماره تماس :  03444219074                                           پست الکترونیک :   khosravi.sajad@yahoo.com                                                           رزومه :          

   دانلود فایل : cv.pdf           حجم فایل 282 KB