چشم انداز

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی بم برآنست تا با تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و سیاست گذاری های کلان، انجام پژوهش هاي بنيادي، كاربردي و توسعه اي مرتبط با سلامت و زيست فناوري را در این دانشگاه نهادینه کرده و در جهت ارتقای جایگاه فعلی این دانشگاه در رتبه بندی های ملی و بین المللی تلاش نماید و به عنوان دانشگاه پیشرو در زمینه تحقیقات حوزه سلامت و  تولید فن آوري هاي نوين علوم سلامت در سطح کشور و منطقه آمایشی هشت شناخته شود.

اهداف و سیاست های معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی بم

اهداف

• جذب پژوهشگران توانمند در نشر تولیدات علمی

• بهبود و اصلاح زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری

• افزایش تعداد پژوهشگران شاخص ملی و بین المللی با شاخص h >10

• افزایش تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه های استنادی  WOS و اسکوپوس

• توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه در حوزه پژوهش و فن آوری

• افزایش تعامل پژوهشی ملی و بین المللی با دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر

• توسعه و ارتقای مراکز تحقیقاتی در سطح دانشگاه

• توسعه و ارتقای مجلات معتبر در سطح دانشگاه 

• تقویت کمیته تحقیقات دانشجویی

• اصلاح و بهبود فرایندهای حوزه پژوهش

• توسعه و ارتقای شرکت های دانش بنیان دانشگاه

• افزایش تعداد طرح های فن آوری و تجاری شده دانشگاه

• افزایش تعداد اختراعات ثبت شده توسط دانشگاه

• بهبود و اصلاح زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مرتبط با تحقیقات و فن آوری

• جذب نیروهای توانمند در حوزه فن آوری و تجاری سازی