دانلود فایل : دستورالعمل تشكيل دبيرخانه دائمي كنگره ملي و بين المللي تحقيقات دانشجويي .pdf           حجم فایل 275 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر.pdf           حجم فایل 172 KB
   دانلود فایل : - سياست هاي ابلاغي كميته كشوري تحقيقات دانشجويي برنامه .pdf           حجم فایل 150 KB
   دانلود فایل : -شیوه نامه انتخاب سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی.pdf           حجم فایل 522 KB
   دانلود فایل : -روند حمایت از طرح های کمیته تحقیقات دانشجویی.pdf           حجم فایل 186 KB
   دانلود فایل : تفاهم نامه همکاری مشترک.pdf           حجم فایل 585 KB
   دانلود فایل : - منشور اخلاقی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور 1385.pdf           حجم فایل 389 KB
   دانلود فایل : - مراحل ونحوه درست کردن افیلیشن های اشتباه در سایت اسکوپوس.pdf           حجم فایل 352 KB
   دانلود فایل : - شاخص ارزشیابی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور 1396.pdf           حجم فایل 74 KB
   دانلود فایل : - آئین نامه حمایت های مالی و معنوی طرح ها و مقالات کمیته تحقیقات دانشجویی.pdf           حجم فایل 328 KB
   دانلود فایل : - آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور1389.pdf           حجم فایل 245 KB
   دانلود فایل : - دستورالعمل تورهاي تحقيقاتي كميته هاي تحقيقات دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور.pdf           حجم فایل 326 KB
   دانلود فایل : - آیین نامه اجرایی شبکه همکار منطقه ای کمیته های تحقیقات دانشجویی (بازنگری تابستان.pdf           حجم فایل 337 KB
   دانلود فایل : - اساسنامه شوراي سياستگذاري تحقيقات دانشجويي علوم پزشكي كشور(بازنگری شده در هفتم تیرماه 1391).pdf           حجم فایل 166 KB