کارکنان / اعضا


 

 

 

نام ونام خانوادگی                                                                سمت                                                                      تحصیلات

حوریه رامیار                                                         مدیر امور دارویی                                                             دکتری داروسازی

                                                                                                                                           

ستاره ساعی                                                               کارشناس امور دارویی                                         متخصص داروسازی سنتی

ناناز عرب                                 کارشناس واحد تحقیق و توسعه و کارشناس امور دارو خانه ها                            دکتری داروسازی  

سپیده السادات موسوی                     کارشناس نظارت بر داروخانه ها                                                                   دکتری داروسازی 

بیژن دریجانی                               کارشناس واحد امور بیماران خاص                                                      کارشناسی ارشد صنایع غذایی

پروین حسن آبادی                            کارشناس واحد نظارت بر مواد مخدر                                                         دیپلم

رضا توحیدی                                  کارشناس واحد نظارت بر مواد مخدر                                                          دیپلم