معرفی دانشکده بهداشت:

دانشکده بهداشت از سال 1390 فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی خود را با 2 نفر عضو هئیت علمی آغاز نمود. در سال 1391 چارت دانشکده با 17 ردیف هئیت علمی و 5 نفر نیروی اداری به تصویب وزارت متبوع رسید و توسط ریاست محترم دانشگاه ابلاغ گردید. این دانشکده هم اکنون دارای 281 نفردانشجو می باشد.

رسالت:

این دانشکده قصد دارد با همکاری اساتید توانمند و مجرب در عرصه های آموزشی و پژوهشی و توسعه کمی و کیفی گروه های آموزشی، توسعه روش های نوین در دو بعد آموزشی و پژوهشی خدمات خود را در سطح شهرستان بم به انجام رساند و ضمن تربیت دانشجویان توانمند جهت تأمین نیروهای عرصه بهداشت، با انجام پژوهش های علمی گام های مؤثری در شناخت مشکلات بهداشتی و دستیابی به راه حل های اساسی در حل مسائل شهرستان بر دارد.

ارزش ها:

·         شایسته سالاری

·         آرمان گرایی

·         سلامت محوری

·         توسعه کیفی

·         توجه ویژه به اساتید و کارکنان

·         اخلاق گرایی

·         ارزش گذاری نسبت به زمان

·         توسعه پژوهشی

·         بالندگی سازمانی 

گروه های آموزشی:

·         بهداشت عمومی

·         مهندسی بهداشت محیط

·         مهندسی بهداشت حرفه ای

·         آمار زیستی و اپیدمیولوژی

·         مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

فضای فیزیکی:

·         مساحت کل دانشکده: 2400  متر مربع 

فضای آموزشی:

کلاس های درس: جمعآ 11 کلاس

4 کلاس درس با مساحت 70 مترمربع با ظرفیت 60 نفر

7 کلاس درس با مساحت 40 مترمربع با ظرفیت 25 نفر

مرکز رایانه: با مساحت 40 متر مربع

آزمایشگاه ها:​​

·         آزمایشگاه شیمی محیط                          با مساحت  40 متر مربع

·         آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط                با مساحت  40 متر مربع

·         آزمایشگاه مواد زاید جامد                        با مساحت  40 متر مربع

·         آزمایشگاه ایمنی بهداشت حرفه ای         با مساحت  40 متر مربع

·         کارگاه موتور تلمبه                                  با مساحت  70 متر مربع

·         کارگاه نقشه کشی                                با مساحت  70 متر مربع        

کتابخانه:

مخزن کتابخانه               30   متر مربع

سالن مطالعه                40  متر مربع

 

عمده ترین اقدامات صورت گرفته درطی سالهای اخیر در دانشکده به شرح ذیل می باشد:

1.  تصویب 4 رشته آموزشی در مقطع کارشناسی (بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، بهداشت عمومی، مدیریت خدمات بهداشتی)

2. تصویب 3 رشته آموزشی در مقطع کاردانی (بهداشت مبارزه با بیماریها، بهداشت خانواده،بهداشت دهان و دندان)

3. تاسیس و تجهیز 7 آزمایشگاه مرتبط با رشته های تحصیلی مهندسی بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای در دانشکده

4. جذب 7 نفر نیروی اداری و آموزشی در دانشکده

5. راه اندازی 3 کارگاه نقشه کشی، نقشه برداری و موتور تلمبه در دانشکده

6. تاسیس کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشکده

7. بازدید های علمی دانشجویان از صنایع مختلف شهرهای بم-کرمان و بازدید از تصفیه خانه شهر اصفهان

8. جذب 16 نفر عضو هئیت علمی پیمانی و طرحی در دانشکده

9. چاپ مقالات مختلف خارجی و انگلیسی توسط اعضای محترم هئیت علمی دانشکده

10. معرفی دانشکده بعنوان دانشکده برتر در سال 92 توسط معاون محترم آموزشی دانشگاه

11. اختصاص دو دستگاه ساختمان به آموزش و قسمت اداری دانشکده به مساحت 2400 متر مربع

12. تاسیس انجمن های علمی در دانشکده

13. تاسیس کتابخانه دانشکده بهداشت

14. تاسیس و تجهیز آزمایشگاه تخصصی شیمی محیط

15. تخصیص و طراحی فضای فیزیکی مربوط به دیوار علمی دانشکده برای گروه های اموزشی

کارهای در دست اقدام دانشکده:

1. پیگیری تاسیس رشته های تحصیلات تکمیلی مرتبط با دانشکده

2. پیگیری تاسیس مجله مرتبط با سلامت در دانشکده

3. پیگیری تجهیزات موردنیاز آزمایشگاههای و کارگاههای موجود

4.تاسیس اتاق پراتیک برای گروه بهداشت عمومی تحت عنوان اتاق رسانه

5.تفکیک فضای قیزیکی گروه های اموزشی

6.زیبا سازی فضای فیزیکی و بصری دانشکده

7. تجهیز اتاق نقشه کشی و خریداری ملزومات مربوطه

اهداف استراتژیک دانشکده

رسالت (ماموریت)

ماموریت اصلی دانشکده پزشکی تعلیم و تربیت دانشجویان  در دوره های کاردانی و کارشناسی بوده  ومصمم است با همکاری اعضای هیئت علمی مجرب در گروههای آموزشی با تربیت ، دانشجویانی با رتبه ممتاز ، هیئت علمی با رتبه عالی در تمام رشته های آموزشی موجود و با استفاده از  کارکنان با تحصیلات عالی دانشگاهی در تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز کشور منطبق بر اهداف چشم انداز 20 ساله و نقشه جامع علمی کشور، قدم موثر  بر دارد.

دورنما (چشم انداز)

دانشکده بهداشت با تربیت نیروی انسانی توانمند و کارآمد  در رشته های بهداشت و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ورشته های وابسته با رعایت اخلاق حرفه ای وبا استفاده از تکنولوژیهای به روز موجبات گسترش علم و افزایش توان افراد در جهت ارتقاء سلامت  جامعه رافراهم آورد.

اهداف کلی

1. توسعه و بهبود فضا و امکانات و تجهیزات آموزشی

2. بازنگری ساختار فرایندهای بودجه ریزی، مالی و امور درآمدی دانشکده بهداشت

3. ارتقاء سطح انگیزه اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان

4. ارتقاء کیفیت خدمات و برنامه های آموزشی  و پژوهشی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی

5. مشارکت EDO در برنامه ریزی های  آموزش دانشکده بهداشت

6. اصلاح ساختار نظام آموزشی دانشکده

اهداف اختصاصی

توسعه و بهبود فضا، امکانات و تجهیزات آموزشی

1. ایجاد فضاهای فیزیکی متناسب برای دانشکده

2. بهبود و توسعه فضاهای فیزیکی دانشکده

3. ایجاد فضاهای فیزیکی متناسب در سطح دانشکده برای امور رفاهی دانشجو وکارمند

4. پر سرعت کردن ااینترنت (فیبر نوری)

بازنگری ساختار فرایندهای بودجه ریزی، مالی و امور درآمدی حوزه معاونت آموزشی دانشکده

1.  تخصیص اعتبار متناسب با برنامه های آموزشی دانشکده  و امتحانات  ترمی دانشجویان

2. سیاستگزاری جهت هزینه کرد بهینه بودجه های آموزشی

3. سیاستگزاری در جهت درآمدزایی حوزه آموزش

4. استقلال و تقویت عاملیت ذیحسابی

ارتقاء سطح انگیزه اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان

1. پیاده سازی مدل مدیریت منابع انسانی دانشکده بر اساس نظام و شاخصهای شایسته سالاری

2. استقرار نظام تشویق و ارزیابی مبتنی بر عملکرد در بین اعضای هیات علمی و کارکنان

3.  اخذ امکانات و خدمات رفاهی و علمی برای اعضای هیات علمی و کارکنان

4.  مشارکت دادن اعضای هیات علمی در تصمیم گیریهای کلان دانشکده

5. مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیریهای فرایندهای حوزه معاونت آموزشی  و پژ وهشی دانشکده

6. تعامل و بهره گیری از دانشجویان در تصمیم گیریهای آموزشی

7.  پرداخت بموقع حق محرومیت از مطب و کارانه اعضای هیات علمی و اضافه کاری کارکنان

 

ارتقاء کیفیت خدمات و برنامه های آموزشی بر اساس استانداردهای ملی 
و بین المللی

1.  بهبود و کاربرد تکنولوژیها و روشهای نوین آموزشی در فرایندهای آموزشی

2. پذیرش دانشجو متناسب با ساختار فیزیکی و امکانات آموزشی موجود

3. استفاده از سیستم های نوین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

4. تلاش در راستای ارتقاء  تفکر آموزش محوری در سطح دانشکده

5. استاندارد سازی فضاهای آموزشی

6. ارتقاء فرایندهای آموزش بالینی و سرپایی دانشجویان

7. لزوم بازنگری سرفصل برنامه های آموزشی و آموزش مداوم متناسب با نیازهای روز

تقویت EDO دانشکده بهداشت

1. ساماندهی برنامه ها و فعالیتهای EDO دانشکده درکلیه سطوح دانشکده

2.  بهینه سازی نیروی انسانی متناسب با فعالیت های EDO دانشکده

3. توسعه فناوری های نوین در فرایندهای یادگیری و یاددهی

4. تقویت واحد رشد و بالندگی اعضای هیات علمی دانشکده

اصلاح ساختار نظام آموزشی دانشکده

1. بازنگری فرآیندهای آموزشی دانشکده متناسب با روند رو به رشد رشته ها و مقاطع تحصیلی

2. بازنگری چارت تشکیلاتی دانشکده و جذب و تربیت کادر آموزشی توانمند متناسب با روند رو به رشد رشته ها و مقاطع تحصیلی

3. بازنگری گروهها و رشته های آموزشی به منظور تقویت جایگاه آنان در دانشکده

4. تشکیل منظم شوراهای  آموزشی و پژوهشی دانشکده

 
 
 

 

 

 

 

 چارت سازمانی دانشکده بهداشت