شرح وظایف کلی واحد:

واحد پژوهشی دانشکده یکی از واحدهای دانشکده بهداشت است که وظیفه کلی آن ساماندهی امور پژوهشی در دانشکده است. این معاونت بعنوان نخستین رسالت خود، مسئولیت تنظیم سیاستها و عناوین پژوهشی دانشکده به نحو هماهنگ با سیاستهای دانشگاه، و در مرحله بعد مسئولیت هدایت پژوهشگران محترم در جهت اجرای سیاست ها و نظارت بر حسن اجرای آنها را برعهده دارد.

 • بررسی نظرات گروه‌های آموزشی دانشکده در مورد اولویت‌های تحقیقاتی و ارائه آن به معاونت پژوهشی دانشگاه
 • بررسي و اظهار نظر درباره مسائل ارجاع شده از سوی شوراي پژوهشی يا معاون پژوهشي دانشگاه
 • فراهم کردن زمینه اجراي مصوبات شورای پژوهشي دانشگاه و امور ابلاغ شده توسط معاون پژوهشي دانشگاه و مديريت‌هاي زيرمجموعه ایشان
 • تصويب عناوین طرحهاي پژوهشي اعضاي هيات علمي
 • نظارت بر روند صحیح اجرای طرح هاي پژوهشي
 • ترغيب و تشويق اعضاي هيات علمي به تاليف و ترجمه كتب و نوشتن مقالات تحقيقي و ايجاد امكانات و تسهيلات لازم براي تسريع در چاپ و نشر آثار علمي
 • پايش و ارزشيابي عملكرد فعاليت‌هاي پژوهشي اعضاء هيئت علمي
 • برنامه ریزی و فراهم سازی زمینه برگزاری کارگاه های پژوهشی
 • برنامه ریزی و بسترسازی جهت برگزاری همایش های علمی
 • ترغيب و تشويق اعضاء هيئت علمي جهت شركت در همايش‌هاي علمي داخل و خارج كشور و فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت حصول این امر طبق مقررات
 • سیاستگذاری و نظارت بر امور كتابخانه و تامین منابع کتابخانه ای
 • ترغيب و تشويق دانشجويان جهت مشاركت فعال در تدوين و اجراي طرح‌هاي تحقيقاتی
 • پیگیری دریافت گرنت های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده براساس ضوابط معاونت پژوهشی دانشگاه
 • تشویق انجام پژوهش‌های بین گروهی و فراهم نمودن امکانات لازم جهت هماهنگی این‌گونه پژوهش‌ها
 • ارسال گزارش عملکرد پژوهشی گروه‌های مختلف دانشکده به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه