- ارتقا سواد وفرهنگ تغذیه ای جامعه ( سالمندان، دانشجویان، ارائه دهندگان خدمت ، طلاب ، مادران باردار، میانسالان و.....

- پایش روند رشد و وضعیت تغذیه ای کودکان و آموزش مادران درخصوص تغذیه کودکان

- اجرای برنامه حمایتی و مشارکتی  کودکان دارای اختلال رشد زیر 6 سال با مشارکت کمیته امداد ، بهزیستی و خیرین

- پایش روند افزایش وزن مادران باردار و آموزش در خصوص اهمیت تغذیه دوران بارداری

- اجرای برنامه حمایت تغذیه ای زنان باردار وشیرده نیازمند روستایی با همکاری کمیته امداد حضرت امام  (ره ) و خیرین

- سنجش ید در ادرار دانش آموزان 10-8 ساله و تشکیل کمیته idd هر فصل

-ارتقا سلامت و سواد تغذیه ای خانوارها با آگاه سازی زنان روستایی وعشایری در خصوص تغذیه سالم و توانمندسازی آنان در تولید محصولات کشاورزی و دامداری سالم با همکاری جهاد کشاورزی

- آموزش تغذیه و پایش تن سنجی بیماران مسلول و معرفی بیماران نیازمند به سازمان های حمایتگر

- اجرای مکمل یاری گروههای سنی مختلف متناسب با دستورالعمل های کشوری

- پایش ونظارت برکارشناسان تغذیه ومراقبین سلامت وبهورزان در خصوص خدمات تغذیه ای

- اجرای برنامه باغ (بهبود امنیت غذایی)

- اجرای برنامه پیشگیری ومراقبت تغذیه ای دراضافه وزن و چاقی کودکان سنین مدرسه ونوجوانان و کودکان زیر 5سال (ایران اکو)

- برآورد مصرفی و موجودی مکمل ها ی دانش آموزی وپیگیری تامین و توزیع آنها

- برگزاری مناسبتهای جهانی بسیج تغذیه و.....

- برگزاری کارگاهها وبرنامه های آموزشی  در خصوص تغذیه جهت پرسنل ارائه دهنده خدمت وپرسنل ادارات سطح شهرستان

- اجرای برنامه مکمل یاری با مگادوز ویتامین آ جهت کودکان دو تا پنج سال

-