- اجرای برنامه حمایت تغذیه ی زنان باردار و شیرده نیازمند روستایی با همکاری کمیته امداد و خیرین

- اجرای برنامه حمایتی با همکاری اداره ی کار و رفاه اجتماعی

- اجرای برنامه ی حمایتی و مشارکتی کودکان دارای اختلال رشد زیر 5 سال با مشارکت کمیته امداد و بهزیستی و خیرین

- پایش روند افزایشی وزن مادران باردار و آموزش در خصوص اهمیت تغذیه دوران بارداری

- سنجش ید در ادرار دانش آموزان 8 تا 10 ساله و تشکیل کمیته ید

- ارتقا سواد و فرهنگ تغذیه ای جامعه ای

- ارتقا سلامت و سواد تغذیه ای خانوارها با اگاه سازی زنان روستایی و عشایری در خصووص تغذیه سالم و توانمندسازیانان در تولید محصولات کشاورزی و دامداری سالم با همکاری جهاد کشاورزی

- اجرای مکمل یاری گروههای سنی مختلف متناسب با دستورالعمل های کشوری

- اجرای برنامه پیشگیری و مراقبت تغذیه ای در اضافه وزن و چاقی کودکان سنین مدرسه و نوجوان و کودکان زیر 5 سال

- براورد مصرفی و موجودی مکمل های دانش اموزان و پیگیری و توزیع  مکمل

- برگزاری مناسبت ها و هفته های جهانی

- برگزاری کارگاهها و برنامه اموزشی در خصوص تغذیه جهت پرسنل ارائه دهنده خدمت و پرسنل ادارات شهرستان

- اجرای برنامه مکمل یاری با مگادوز ویتامین آ جهت کودکان 2 تا 5 سال

- آموزش تغذیه و پایش تن سنجی کلیه کودکان ارجاعی از خانه های بهداشت به کمیته امداد

- اجرای طرح یک وعده غذایی گرم در روستامهدها با همکاری بهزیستی

- بازدید از مدارس شهرستان در خصوص نحوه ی اجرای طرح مکمل یاری

- پایش و نظارت بر مراقبین سلامت و بهورزان در خصوص خدمات تغذیه ای