قابل توجه همکاران گرامی دانشگاه علوم پزشکی بم

لطفاً در صورت داشتن حق امضاء فایل زیر را دانلود کرده و پس از امضاء و گرفتن تاییدیه از سوی مدیر واحد مربوطه و ریاست محترم دانشگاه، جهت بارگزاری در اتوماسیون اداری به خانم جوانمرد، کارشناس رایانه محترم واحد فناوری اطلاعات تحویل دهید.

   دانلود فایل : نمونه امضاء.pdf           حجم فایل 341 KB