معرفی رشته کارشناسی پیوسته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی:

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی رشته ای چند نظامی، شاخه ای از علوم انسانی با کاربرد در حیطه علوم پزشکی می باشد، که مدیر با هدایت تشکیلات انسانی و اخذ تصمیمات مطلوب و استفاده موثر و کارا از منابع مادی و انسانی، از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت برای دستیابی به اهداف موسسات خدمات بهداشتی و درمانی براساس نظام ارزشی مورد قبول جامعه، ایفای نقش می نماید. در این راستا، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی بم از زمان پذیرش اولین دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در سال 1391 تاکنون که بیش از 100 دانشجو در مقاطع تحصیلی کارشناسی را در خود جای داده است، همواره به دنبال ایجاد کیفیت در آموزش و پژوهش، تربیت دانشجویان توانمند و ایفای نقش مشورتی خود در نظام سلامت به بهترین نحو ممکن بوده است. اکنون این گروه به خود می بالد که فارغ التحصیلان آن، توانسته اند در حوزه های مختلف بهداشتی و درمانی، آموزشی و پژوهشی در اقصی نقاط کشور به ارائه خدمت پرداخته و منشاء اثر خیر در نظام سلامت کشور باشند. گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی با داشتن 5 عضو هیئت علمی در رشته های مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و سیاست گذاری سلامت همواره به دنبال این است که با حفظ کرامت انسانی، ترویج نوآوری و خلاقیت، ایجاد اعتماد متقابل بین همکاران و دانشجویان و توسعه کارتیمی در بین اعضا و دانشجویان نهایتا بتواند نقش خود را بعنوان بازوی مشورتی مدیریت نظام سلامت کشور و دانشگاه علوم پزشکی بم به بهترین شکل ممکن ایفا نماید. در این راستا گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی بدنبال جلب مشارکت و همکاری سایر ذینفعان نظام سلامت بمنظور استفاده از پتانسیل های موجود برای ارتقای کیفیت خدمات و بهبود عملکرد واحدهای حوزه سلامت می باشد و امیدوار است نظرات و پیشنهادات دلسوزانه همکاران و دانشجویان گرامی بتواند راهگشای مشکلات و موانع در این مسیر باشد.

 

رسالت گروه:

رسالت گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، خلق و توسعه دانش کاربردی و آموزش دانشجویان در حوزه های مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت در بالاترین سطح کیفیت برای خدمت به جامعه است. رسالت گروه تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد در رشته های مرتبط با حوزه مدیریت سلامت، انجام پژوهش های اثرگذار و کاربردی در این حوزه، ارائه مشاوره های تخصصی و برقراری همکاری های پایدار و موثر با واحدهای مختلف ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی، آموزشی و پژوهشی در حوزه سلامت می باشد.

 

چشم انداز گروه:

آرزوی ما توسعه شهرت گروه به عنوان یک گروه پیشرو در زمینه مدیریت، سیاستگذاری، اقتصاد سلامت در سطح کشور و تربیت دانشجویان تاثیرگذار در مقاطع تحصیلی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی می باشد.

ارزش های گروه:

 • ما بر رضایت ذی نفعان داخلی و خارجی خود تاکید می کنیم.
 • ما بر بهبود مستمر سیستمها و فرآیندها برای دستیابی به اهداف سازمانی تاکید می کنیم.
 • ما به منظور بهبود کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی و یادگیری مستمر با سازمانهای مختلف همکاری می کنیم.
 • ما بر خلق ایده های جدید، ارزیابی ایده ها و بکارگیری بهترین آنها تاکید می کنیم.
 • ما بر استانداردهای بالای حرفه ای و اخلاقی در تمامی فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای خود تاکید می کنیم.
 • ما بر توسعه مداوم توانمندیهای اساتید و کارکنان گروه جهت بهبود کیفیت خدماتشان تاکید می کنیم.
 • ما توجه به كرامت انساني همكاران و دانشجويان را سر لوحه فعاليتهاي گروه قرار دهيم.
 • ما نوآوري و خلاقيت را درگروه نهادينه نمائيم روحيه تلاش و يادگيري مداوم را در گروه تقويت نمائیم.
 • ما با تقويت صداقت و اعتماد در گروه، كار تيمي و مشاركت را ارتقاء خواهيم داد.

اهداف گروه:

 • ايجاد و راه اندازي رشته هاي جديد در مقاطع تحصيلات تكميلي
 • توسعه زير ساخت هاي آموزشي و پژوهشي گروه
 • ارتقاء كيفي فرايندها و روشهاي آموزشي
 • ارتقاء كمي و كيفي نيروي انساني گروه
 • ارتقاء كيفيت فضاهاي آموزشي گروه
 • توسعه همكاري با دانشگاه هاي داخل و خارج
 • توسعه همكاري با فيلدهاي اجرايي حوزه سلامت
 • افزايش چاپ مقالات داخلي و خارجي
 • افزايش ارائه مقاله در كنگره هاي داخلي و خارجي
 • انتقال دانش به عرصه هاي اجرايي