درباره انجمن:

یکی از اهداف سند چشم انداز 1404جمهوری اسلامی ایران احراز جایگاه اول علم و فناوری در 25 کشور منطقه‌ در افق 20 ساله است. تحقق اهداف چشم انداز در ابعادعلمی، پژوهشی و فناوری مستلزم سیاستگذاری صحیح و عزم جهاد علمی است که مهمترین رکن برای نیل به اهداف تعیین شده دانشگاه‌ها هستند. انجمن های علمی دانشجویی در دانشگاه ها جهت انجام فعالیتهای علمی در بدنه دانشجویی برای تحقق اهداف مطرح شده و توسعه دانش های نوین و تخصصی نقش اساسی دارند. فعالیت بیش از دو هزار انجمن علمی دانشجویی در دانشگاه های کشور بیانگر میزان اهمیت آنها در رشد علمی کشور است.

انجمن‌های علمی دانشجویی از تشکل‌های خودجوش دانشجویی در حوزه‌های علمی و فرهنگی دانشگاه هستند که در دهه گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و در مسیر تولید علم از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجهی داشته‌اند. انجمن‌ها، مجموعه‌های سیالی هستند که بر اساس توافق و شرکت داوطلبانه گروهی از دانشجویانِ فعال در امور آموزشی، در یک رشته علمی شکل می گیرند. این تشکل با هدف فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای ظهور استعدادها، خلاقیت‌ها و شکوفایی علمی دانشجویان؛ نهادینه ساختن فعالیت‌های فوق‌برنامه علمی و مطالعاتی؛ شناسایی دانشجویان مبتکر و پژوهشگر به منظور حمایت و نیز بهره‌گیری از آنان برای ارتقای فعالیت‌های علمی پژوهشی دانشگاه؛ پرورش توانایی انجام فعالیت‌های گروهی در دانشجویان و کسب تجربه‌های اجرایی و مهارت‌های کارآفرینی توسط آنها؛ در ساختار فرهنگی دانشگاه‌ها تعریف شده‌ است. در همین راستا انجمن علمی دانشجویی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی بم از سال 1399 کار خود را با هدف ارتقا دانش و مهارت های دانشجویان، آغاز نموده است. انجمن‌علمی دانشجویی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی بم متشکل از دانشجویان علاقه‌مند به مشارکت در فعالیت‌های علمی در گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی می باشد.

ناظر انجمن:

دبیر انجمن:

 

اعضای انجمن:

 

کارگاه های برگزار شده:

 

تماس با ما:

بم، بلوار خلیج فارس پردیس دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، انجمن علمی دانشجویی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

شماره تماس: 44219415-034