اخبار مدیریت

news-image

جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی بم با مشاور وزیر و دبیر هیأت امناء وزارت بهداشت

جلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی بم با مشاور وزیر و دبیر هیأت امناء وزارت بهداشت با موضوع بودجه تفصیلی دانشگاه برگزار شد.

news-image

پیام تبریک معاونت فرهنگی و دانشجویی به مناسبت روز دانشجو

news-image

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم به مناسبت روز دانشجو

news-image

دیدار مدیران و کارکنان امور مالی واحدهای تابعه دانشگاه با رییس دانشگاه علوم پزشکی بم

news-image

نشست صمیمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم با دانشجویان مستقر در خوابگاه یاس