کلیه تماسها فقط از طریق فرم تماس قابل پاسخ میباشدو نتیجه نیز از طریق پیامک یه شما ارسال میگردد

شرایط عمومی :

    تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

    التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

    عدم اعتباد به مواد مخدر

    نداشتن محکومیت جزایی

مدارک لازم برای متقاضیان کار و یا همکاری با دانشگاه علوم پزشکی بم

    مدرک تحصیلی 

    کارت پایان خدمت

    کواهینامه رانندگی در صورت متقاضی بودن برای رانندگی