اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


نکات مهم و مورد توجه برای برگزاری آزمون مجازی(نوید)
نکات مهم و مورد توجه برای برگزاری آزمون مجازی(نوید)

ادامه خبر
اطلاعیه حذف اضطراری و حذف ترم
اطلاعیه حذف اضطراری و حذف ترم

ادامه خبر
برنامه امتحانات ترم دوم دانشکده بهداشت(نیم سال ۹۸۲)
برنامه امتحانات ترم دوم دانشکده بهداشت(نیم سال ۹۸۲)

ادامه خبر
اطلاعیه مهم راجع به امتحانات پایان ترم دانشجویان
اطلاعیه مهم راجع به امتحانات پایان ترم دانشجویان

ادامه خبر
جلسه آموزشی مجازی سامانه نوید ویژه اساتید
جلسه آموزشی مجازی سامانه نوید ویژه اساتید

ادامه خبر
انتصاب سرپرست امور پژوهشی دانشکده بهداشت
انتصاب سرپرست امور پژوهشی دانشکده بهداشت

ادامه خبر