اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


 ماموریتهای مرکزاورژانس بم در ابان ماه
ماموریتهای مرکزاورژانس بم در ابان ماه

گزارش ماموریت های مرکز اورژانس بم در ابان ماه 

ادامه خبر
امدادرسانی اورژانس بم به مصدومین در پی برخورد پراید و تانکر حمل سوخت
امدادرسانی اورژانس بم به مصدومین در پی برخورد پراید و تانکر حمل سوخت

امدادرسانی اورژانس بم به مصدومین در پی برخورد پراید و تانکر حمل سوخت

ادامه خبر
امدادرسانی اورژانس ۱۱۵بم به مصدومین تصادف پژو۴۰۵وتانکر حمل سوخت در محور بم -نرماشیر
امدادرسانی اورژانس ۱۱۵بم به مصدومین تصادف پژو۴۰۵وتانکر حمل سوخت در محور بم -نرماشیر

امدادرسانی اورژانس ۱۱۵بم به مصدومین تصادف پژو۴۰۵وتانکر حمل سوخت در محور بم -نرماشیر

ادامه خبر
گازگرفتگی در بم 7 مصدوم به دنبال داشت
گازگرفتگی در بم 7 مصدوم به دنبال داشت

امدادرسانی اورژانس بم به مصدومین گاز گرفتگی در بخش دهبکری 

ادامه خبر
کمیته پدافند غیرعامل با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم و کلیه اعضاء برگزار شد.
کمیته پدافند غیرعامل با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم و کلیه اعضاء برگزار شد.

کمیته پدافند غیرعامل با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم و کلیه اعضاء برگزار شد.

ادامه خبر
امدادرسانی اورژانس بم به 13مصدوم حادثه ترافیکی محور بم(دهبکری)-کرمان
امدادرسانی اورژانس بم به 13مصدوم حادثه ترافیکی محور بم(دهبکری)-کرمان

امدادرسانی اورژانس بم به مصدومین حادثه ترافیکی محور بم - کرمان

ادامه خبر