اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


ازمون الکترونیک تعیین سطح علمی پرسنل عملیاتی اورژانس 115بم
ازمون الکترونیک تعیین سطح علمی پرسنل عملیاتی اورژانس 115بم

ازمون الکترونیک تعیین سطح علمی( پایه ، میانی، پیشرفته) 

ادامه خبر
شروع روز اورژانسی ها بایک تصادف پر مصدوم
شروع روز اورژانسی ها بایک تصادف پر مصدوم

واژگونی سمند در محور بم _ کرمان حادثه آفرین شد.

ادامه خبر
کارگاه کنترل عفونت
کارگاه کنترل عفونت

برگزاری کارگاه کنترل عفونت پیش بیمارستانی، بیمارستانی اصولBSI

ادامه خبر
انتخاب تکنسین نمونه
انتخاب تکنسین نمونه

انتخاب ماهیانه تکنسین های نمونه اورژانس 115بم

ادامه خبر
روز پر ماموریت اورژانسی ها
روز پر ماموریت اورژانسی ها

انتقال چندین بیمار COVID-19 توسط پرسنل جهادگر 115

ادامه خبر
انتقال بیمار مشکوک کرونا توسط مدافعان خط مقدم
انتقال بیمار مشکوک کرونا توسط مدافعان خط مقدم

انتقال بیمار مشکوک کرونا در گرمای بالای 46 درجه سانتی گراد

ادامه خبر