اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


 آزمون کارگاه مجازی روش تحقیق برگزار می گردد"معاونت تحقیقات و فن آوری"
آزمون کارگاه مجازی روش تحقیق برگزار می گردد"معاونت تحقیقات و فن آوری"

ادامه خبر
وبینار اشتراک تجربیات"معاونت تحقیقات و فن آوری"
وبینار اشتراک تجربیات"معاونت تحقیقات و فن آوری"

ادامه خبر
فراخوان موضوعی اجرای پیمایش شاخص های سلامت و جمعیت در سال 1399"معاونت تحقیقات و فن آوری"
فراخوان موضوعی اجرای پیمایش شاخص های سلامت و جمعیت در سال 1399"معاونت تحقیقات و فن آوری"

ادامه خبر
 شهادت امام زین العابدین(ع)"معاونت تحقیقات و فن آوری"
شهادت امام زین العابدین(ع)"معاونت تحقیقات و فن آوری"

ادامه خبر
تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد«معاونت تحقیقات و فن آوری»
تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد«معاونت تحقیقات و فن آوری»

ادامه خبر
فراخوان ایده های نوآورانه، خلاقانه و فناورانه
فراخوان ایده های نوآورانه، خلاقانه و فناورانه

ادامه خبر