بازدید و نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی در خصوص مبارزه با ویروس کرونا در فروشگاه های لوازم آرایشی بهداشتی توسط تیم بازرسی دانشگاه

بازدید و نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی در خصوص مبارزه با ویروس کرونا در فروشگاه های لوازم آرایشی بهداشتی توسط تیم بازرسی دانشگاه

تیم بازرسی دانشگاه در راستای نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی در خصوص مبارزه با ویروس کرونا از فروشگاه های لوازم آرایشی بهداشتی  بازدید کردند.


به گزارش روابط عمومی بازرسی دانشگاه  علوم پزشکی بم؛  تیم بازرسی دانشگاه در راستای نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی در خصوص مبارزه با ویروس کرونا از فروشگاه های لوازم آرایشی بهداشتی  بازدید کردند و راهنمایی های لازم  توسط مرتضی رحیمی جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه، حسن اماندادی کارشناس اداره بازرسی دانشگاه و بیژن دریجانی کارشناس معاونت غدا و دارو ارائه گردید.


1399/02/16
98