نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی در فروشگاه های مواد غذایی، رستوران ها و نانوایی ها توسط تیم بازرسی دانشگاه

 نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی در فروشگاه های مواد غذایی، رستوران ها و نانوایی ها توسط تیم بازرسی دانشگاه

 در راستای مبارزه با ویروس کرونا توسط تیم بازرسی دانشگاه بر اجرای پروتکل بهداشتی در فروشگاه های عرضه مواد غذایی، رستوران ها و نانوایی ها نظارت بعمل آمد.


 به گزارش روابط عمومی بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بم؛ در راستای مبارزه با ویروس کرونا توسط تیم بازرسی دانشگاه بر اجرای پروتکل بهداشتی در فروشگاه های عرضه مواد غذایی، رستوران ها و نانوایی ها نظارت بعمل آمد.

این بازدید با حضور مرتضی رحیمی جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه و حسین آبیار کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت بم انجام شد.

 


1399/02/17
120