نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی و پیگیری شکایات مردمی توسط تیم بازرسی دانشگاه

نظارت بر اجرای پروتکل  بهداشتی و پیگیری شکایات مردمی توسط تیم بازرسی دانشگاه

تیم بازرسی دانشگاه ضمن نظارت بر اجرای پروتکل  بهداشتی، شکایات مردمی  و گزارشات مربوط به نگهداری ضایعات را پیگیری کردند.  


 به گزارش روابط عمومی بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بم؛ در راستای مبارزه با ویروس کرونا توسط تیم بازرسی دانشگاه بر اجرای پروتکل بهداشتی با دستور قضایی از محل نگهداری ضایعات در سطح شهر بم نظارت بعمل آمد.

این بازدید با حضور مرتضی رحیمی جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه، حسن اماندادی کارشناس اداره بازرسی، مهندس ابولی و ابراهیمی کارشناسان مرکز بهداشت بم انجام شد.


1399/02/23
97