نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مساجد و اماکن مذهبی شهر بم و بروات توسط تیم بازرسی دانشگاه

نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مساجد و اماکن مذهبی شهر بم و بروات توسط تیم بازرسی دانشگاه

تیم بازرسی دانشگاه در راستای نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در شب های قدر از مساجد و اماکن مذهبی شهر بم و بروات بازدید کردند. 


تیم بازرسی دانشگاه در راستای نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در شب  های نوزدهم، بیست یکم و بیست سوم ماه مبارک رمضان  از مساجد و اماکن مذهبی شهر بم و بروات بازدید کردند. این بازدید توسط مرتضی رحیمی جانشین اداره بازرسی دانشگاه، خانم اسدآبادی مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه و حسین آبیار کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت بم انجام شد.


1399/02/30
65