موفقیتی دیگر در حوزه معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

موفقیتی دیگر در حوزه معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

 رتبه دوم در فعالیت های فن آوری بین دانشگاه های تیپ 3 


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه بم معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه موفق به کسب رتبه دوم در فعالیت های فن آوری بین دانشگاه های تیپ 3 در سال 1398 شد


1399/02/31
153